konserwacja

Konserwacja

Zgodnie z wymogami ustawy wiele urzadzeń wymaga opieki konserwatora. W zależności od instrukcji producenta przegląd konserwatorski musi być wykonywany co jeden lub najrzadziej co trzy miesiące przez uprawnionego konserwatora. Przegląd konserwatorski musi być odnotowany w dzienniku konserwacji z jednoznacznym stwierdzeniem sprawny lub nie.

Konserwujemy:

  • wózki widłowe
  • windy samochodowe
  • żurawie i hds
  • hakowce
  • podesty ruchome
  • platformy załadowcze
  • suwnice
  • dźwigniki
Wykonujemy usługi konserwacji stałe (zawieramy umowy czasowe) i doraźne (jednorazowe) lub przygotowujące urządzenia do odbioru w UDT. Przygotowywujemy dokumentację techniczną zgodną z wumaganiami UDT nawet dla urządzeń, które z różnych powodów jej nie mają. Przeprowadzamy również całą procedurę UDT od wniosku przez przegląd dopuszczający do odbioru Księgi Rewizyjnej. Wyręczamy w ten sposób właścicieli firm od wielu kłopotliwych czynności i straty cennego czasu. Jako serwis możemy też technicznie uczestniczyć w przygotowaniu przeglądu (naprawy, przeróbki wymagane np. pasy bezpieczeństwa itp). Wykonujemy niezbędne resursy i badania oporności izolacji w elektrycznych wózkach widłowych.
 
Zapraszamy do współpracy.